Ad Maas til Maastricht og Belgien

Se også sejlerlog august 2013.
Sejlerlog september 2013 er undervejs.
Nye oplevelser: Maastricht, Profondeville og Pont de Heer – porten til Frankrig!